متن آهنگ احسان تهرانچی تاثیر

 

هر وقت حرف تو شد اخم نشست رو صورتم

مجبورم تظاهر کنم بهت دیگه رو ندم

سخته ولی کنار اومدم با خودم کافیه

این همه گذشتم بخشیدم با اینکه قلبم شاکیه  

تازه دلیل عشقت بودم تاثیر حست رو من منفی شد

فرق میکرد با هر حال رفتارت نفهمیدی قلبم زخمی شد

ی جور افتادی از چشمم که حسم بهت تغییر کرد 

اگه ی کم صادق تر بودی از اول همه چی فرق میکرد

گفتی میمونم باهات ولی زدی زیر حرفات

من که قلب من واست بازیچه بود

این هم از همون فردات

این آینده ی بر باد جواب خودخواهی گذشته بود

از خوبیات چیزی نموند حتی واسه دلخوش کردن

تو اومدی بهم بریزی زندگیمو چشمات دستاتو رو کردن

تلافی کدوم شکستت بودم بی معرفت من همه کست بودم

تا جایی که یادمه بد نکردم اگه خوبم نیستم توو زرد نبودم   

گفتی میمونم باهات ولی زدی زیر حرفات من که قلب من واست بازیچه بود

این هم از همون فردات این آینده ی بر باد جواب خودخواهی گذشته بود

گفتی میمونم باهات ولی زدی زیر حرفات من که قلب من واست بازیچه بود

این هم از همون فردات این آینده ی بر باد جواب خودخواهی گذشته بود