متن آهنگ احمد سلو آسون

 

آسونتر از چیزی که فکرشو کنی میرم آره میرم

آخر عشقی که ساختی توی خیالتم دیدم آره دیدم

تو همیشه وسطش جا میزدی به نظر راه اومدی

ولی بن بستی که ساختی رو ندیدی

ابر شدم ماه شدی خواب و بیداریم شدی

تورو پوشوندمت هیچ جا رو نبینی

لعنتی چیکار کردی با خودت با من

من میخوام همیشه مراقبت باشم

من هنوز رو صدات نقطه ضعف دارم

هی چی شد که کارمون به اینجا کشید

چیزی نبوده ی لحظه آروم بگیر

نه نذار برم جلو رامو بگیر از رفتن میزارم

 از خودم کم میشم هی توو خودم غرق میشم

هی ی دیوونه که هی با خودش میخنده

خنده هام تلخ میشن هی اشک توو چشام جمع میشن

هی منه دو قطبی رو کسی نمیفهمه

لعنتی چیکار کردی با خودت با من

من میخوام همیشه مراقبت باشم

من هنوز رو صدات نقطه ضعف دارم

هی چی شد که کارمون به اینجا کشید

 چیزی نبوده ی لحظه آروم بگیر

نه نذار برم جلو رامو بگیر از رفتن میزارم

کوتاهی از من بود زندگیمو گذاشتم اما برای تو کم بود

خودت میدیدی آخر این رابطه جنگ بود

دلت نمیخواست ولی خب جنس تو از سنگ بود

وجوتو حس نمیکردم کوتاهی از من بود

بیا کنارم بشین بیا دستامو بگیر

نذار که اینجوری برم جلو رامو بگیر

بیا چشامو ببین دوباره باز عاشق بشیم

نذار که اینجوری برم جلو رامو بگیر