متن آهنگ اددی عطار منو دریاب

 

گره به دل تو خوردم بی تو مردن بهتر از تنهاییه

میشه کنار تو باشم که

پیشت بهتر از هر جاییه

کافیه دستات تا که برگرده جون توو دستام من به نگات بیمارم فقط دوامو میخوام

منو دریاب بغلم کن خودت این دیوونه

میخواد فقط ی کم باشه دورت

تو که دریاست قلبت از چی پره بیا دردم دواش فقط چشای تو شده

منو دریاب بغلم کن خودت این دیوونه

میخواد فقط ی کم باشه دورت

تو که دریاست قلبت از چی پره بیا دردم دواش فقط چشای تو شده

تا نگاهم میکنی دنیا میوفته از چشام

یاد ندادی به دلم که غیرتو چیزی بخوام

تا نذاری دستاتو بگیرم آروم نمیشم غیر تو دیگه با هیشکی زیر بارون نمیرم

منو دریاب بغلم کن خودت این دیوونه

میخواد فقط ی کم باشه دورت

تو که دریاست قلبت از چی پره بیا دردم دواش فقط چشای تو شده

منو دریاب بغلم کن خودت این دیوونه

میخواد فقط ی کم باشه دورت

تو که دریاست قلبت از چی پره بیا دردم دواش فقط چشای تو شده