متن آهنگ ادوین بازیچه

 

راحت شدم بازیچه ی تویه نامرد آسون بود منو تنها بذاری با درد

دل نداره طاقت بگو چی کم

گذاشتم توی عشق واست

آخه با عشق مگه چی کم میشد ازت که نموندی با عشق

با قلبی که هر شب از تو

داشت خواهش نداشتی

سازش منو ول کردی رفتی این نبود راهش

این عشقو سپردی دست کی

دست منه تنها که چی شه

بی احساس نگفتی که چشات دار و نداره زنگیشه

بارونه دل داغون من

تا آخر شب با اونه

شده بارونه اونی که عاشقتره آخرشم تنها میمونه

زخم کاریش شده یادگاریش ته درده

نباشه و بفهمی که نداریش

نیست بگیره دستمو بازم توو دستاش گرم  میکنم سردیه دستامو رو آتیش 

این عشقو سپردی دست کی

دست منه تنها که چی شه

بی احساس نگفتی که چشات دار و نداره زنگیشه

بارونه دل داغون من

تا آخر شب با اونه

شده بارونه اونی که عاشقتره آخرشم تنها میمونه