متن آهنگ امید آمری نرو

 

تو نمیتونی انقده راحت بذاری بری

بپاشی دلمو به بازیش بدی

نمیتونی بکشی کنار ی خواهش نه نرو

فقط این ی بار دیوونه بازیمو تو به روم نیار

تو به روم نیار

تو نمیتونی رد بشی از منو عشقمو

تو نمیتونی بکنی جهنم بهشتمو

بری دنبال رد پای تو دلم بی هوا میاد

قول داده بودی به من

بمونی بمونی بمونی بمونی

بمونی بمونی

 چی شده من که همونم

آخه کی یادت داده این بچه بازی رو

تو میگفتی که بلد نبودی

غیر من با هیچکسی بری بسازیو

 گفتی میمونی نه نمیتونی

به سادگی رد بشی از منو دیوونه بازیمو

تو همونی بودی که گفتی

میمونی میمونی میمونی

میمونی 

تو همونی بودی که گفتی

میمونی میمونی میمونی

میمونی