متن آهنگ امید حاجیلی دخت شیرازی

 

پا بپای کرشمه هات اومدیم از اون سر شیراز

جون ما این دفه پنهون نشو زیر چارقدت باز

وای خدا ای دخترو هوش از سرم پرونده دیگه

ی نظر حلاله تابی توو دلوم نمونده دیگه

دخت شیرازی ناز و تنازی

چارقد گل گلی تو چی میشه نندازی

دخت شیرازی ناز و تنازی

چارقد گل گلی تو چی میشه نندازی

تو مثه شراب شیرازی پره رازی عزیزوم

تو واسه مایی مثه ماهی چه تنازی عزیزم

هر چی دلربایی تو بلد بودی رو کردی

یاروم به خدا خسته شدوم

تموم شده صبر و قراروم

دخت شیرازی ناز و تنازی چارقد

گل گلی تو چی میشه نندازی

دخت شیرازی ناز و تنازی چارقد

گل گلی تو چی میشه نندازی

دخت شیرازی ناز و تنازی

دخت شیرازی آره ناز و تنازی