متن آهنگ امیرحسین افتخاری دخت ایرانی

 

از ترمه ی پیراهنت تا سرمه ی چشم

تا آن حریر موی آن ابروی پیوست

از طرز لبخندت بگیر تا چال گونه

 بر این همه مجموع زیبای تو سوگند

منظومه ای از آتشی بس پر حرارت

هم دافعه هم جاذبه دارد نگاهت

در هر سحر بیداریت پایان ظلم است

از چشم تو نوری رسد با هر پگاهت

 آی دخت ایرانی دخت ایرانی

خفته در چشمان تو تاریخ و اسراری

به چه زیبایی گاهی دل آزاری نقش رخسار

 تو بر قلیان قاجاری آی دخت ایرانی

زلف آشفته ی تو از جنگ دارد

نشان لشکر گیسوی تو تبریز میشد هر زمان

 با حضورت چای من تلخ نمیگردد که چون

 طعم زیبایی تو چون پولکی اصفهان

ای عطر تو از نرگس شیراز

سعدی و حافظ از تو گفتن راز 

 از دختران چین و ما چین تن

ای نغمه ی شور تو در هر ساز

 آی دخت ایرانی دخت ایرانی

خفته در چشمان تو تاریخ و اسراری

به چه زیبایی گاهی دل آزاری نقش رخسار

 تو بر قلیان قاجاری آی دخت ایرانی

 آی دخت ایرانی دخت ایرانی

خفته در چشمان تو تاریخ و اسراری

به چه زیبایی گاهی دل آزاری نقش رخسار

 تو بر قلیان قاجاری آی دخت ایرانی