متن آهنگ امیر علی ببین کاراتو 

 

دل من با تو آرومه پا تو نذاری ی جا که بگیره آتو منو نگاه حالا ببین کاراتو

میشه بگی وقتی پای دلامون

وسطه کجا حواسته تو کجا

میشه بدی فقط حواستو به من وقتی باهات حرف میزنم منو نگاه

فقط دوس داری با من لج کنی

سختته کاراتو با من مچ کنی

من که میدونم جز من هیشکی نی توی دلتو  

جلو کاری که با دله میگیری

از من داری هی فاصله میگیری

میخوای به من بگی فقط تو پی گیری اینه مشکل تو

فقط دوس داری با من لج کنی

سختته کاراتو با من مچ کنی

من که میدونم جز من هیشکی نی توی دلتو  

جلو کاری که با دله میگیری

از من داری هی فاصله میگیری

میخوای به من بگی فقط تو پی گیری اینه مشکل تو