متن آهنگ امیر غفارمنش و پیام حصیری وارونه

 

اینجا هیچی سر جاش نیست همه جا جنگ و ستیزه نفس زمین گرفته هوای دنیا مریضه

گم شدیم توی سیاهی همه روزا شده تاریک

همه پشت هم میمونن اما تنها توو ترافیک

همه چی وارونه میشه همه چیمون شده برعکس جای سرزدن به نادر توی خونمون شدیم حبس

همه دنبال بهونه وارونه شده زمونه مگه

میشه به ی عاشق بگی حبسی توی خونه

میشه دستاتو نبوسم میشه دستاتو نگیرم از مریضی نمیدونم ولی از دوریت میمیرم

همه مون دور شدیم از هم تو از اینا من از

اونا ی مصیبت واسه اینا دلمون خونه از اونا

بسه آشوبی نکن دل اینجا گوش شنوا نیس به چی فک میکنی بسه حرف نزن چیزی نگو هیس

خدا جون صدامو داری صدامون قطع شده انگار

دمتم گرم دیگه بسه دیگه تنبیه شدیم اینبار

همه دنبال بهونه وارونه شده زمونه مگه میشه به ی عاشق بگی حبسی توی خونه

میشه دستاتو نبوسم میشه دستاتو نگیرم

از مریضی نمیدونم ولی از دوریت میمیرم