متن آهنگ امین بانی زیبای تماشایی

 

تو باشو پیدا شو زیبای تماشایی

وقتیکه تو اینجایی دور از منه تنهایی

 میخندی میبندی چشماتو که شب میشه

  میمیرم اگه پیش من چشم تو ابری شه

 جون بخواه جون دلم پیش تو میمونه دلم

از تو چه پنهونه دلم عاشقه با تو

دل بده جون دلم بی تو پریشونه دلم

 از تو چه پنهونه دلم عاشقه با تو عاشقه با تو

ساعتای قرار انتظارت خوبه

خوش به حالم که حالم کنارت خوبه

بیقرارم رو شونت که سر میذارم

 بهتر از من میدونی که دوست دارم

 بهتر از من میدونی که دوست دارم

تو باشو پیدا شو زیبای تماشایی

وقتیکه تو اینجایی دور از منه تنهایی

 میخندی میبندی چشماتو که شب میشه

  میمیرم اگه پیش من چشم تو ابری شه

 جون بخواه جون دلم پیش تو میمونه دلم

از تو چه پنهونه دلم عاشقه با تو

دل بده جون دلم بی تو پریشونه دلم

 از تو چه پنهونه دلم عاشقه با تو عاشقه با تو

ساعتای قرار انتظارت خوبه

خوش به حالم که حالم کنارت خوبه

بیقرارم رو شونت که سر میذارم

 بهتر از من میدونی که دوست دارم

 بهتر از من میدونی که دوست دارم