متن آهنگ حامد زمانی بدون مرز

 

 توی دنیایی که مسلمونی

واسه ی خیلیا نمیصرفه

سینه های مسلمونای جهان

غرق درده لبا لب از حرفه

 وقتی دستای ما رو قطع کنن

چجوری میشه نون بازو خورد

جا داره جون بدیم که واسه ی دین

دختری بی گناه چاقو خورد

جا داره جون بدیم که این دنیا

واسه ی مومنین ی زندانه

سند غربت مسلمونا

پیکر نیمه جون آیلانه

 خادم خادمای قرآنم

این همه افتخار نوکریمه

اهل هرجایی هم باشم قرآن

 انگاری به زبون مادریمه

خیلیا میکشن به اسم دین

توی دنیا خدایا کی به کیه

این وسط تا همیشه متحدن

 امتی که کتابشون یکیه

مصحف واحدی که آورده

واسه دنیا پیمبر رحمت

معنی اتحاد یعنی این

تاابد یک کتاب و یک امت