متن آهنگ حامی چهار فصل

 

اگه باشی

هستم باورش آسونه

بی تو حتی لبخند منو میترسونه

اگه عشقم دریاس موج من فریاده

شعله ای از خورشید

به دلم افتاده

بغض یک رگبارم

مثل ابری عاصی قلبمو

زخمی کن تو که با احساسی

خواب تو میبینم دستمو میگیری

لحظه ی بیداری

میدرخشی میری

از همون شهریور

تا همین بد حالی دوری

و نزدیکی دردی

و میبالی

بغض یک رگبارم

مثل ابری عاصی قلبمو

زخمی کن تو که

با احساسی

زندگی بی رحمه

هردومون میدونیم غایب

از همدیگه لیلی

و مجنونیم

بی نهایت سبز

و بی نهایت روشن با

تو زیبا میشه چهار

فصل بودن

خواب تو میبینم

در بزن پیدا شو ساحل

آرامش نیست ماهی

دریا شو

بغض یک رگبارم

مثل ابری عاصی قلبمو

زخمی کن تو که

با احساسی