متن آهنگ حمید اصغری بی احساس

 

ی چند شبه هواییه دلم

بدون تو کجا باید برم

 بگو آخه مگه دیوونه

بازیای تو کم میشه

بگو تا من بگم

 بجای تو پشیمونه دلم

بذار بگم نمونه توو دلم

بگو آخه از احساسم

برای تو بگم چی میشه

 بگو تا من بگم

با منه دیوونه دیوونه بازی نکن

دل تو راضی نکن

بی احساس

منه دیوونه رو انقده بازی نده

حال هردومون بده

بی احساس

با منه دیوونه دیوونه بازی نکن

دل تو راضی نکن

بی احساس

منه دیوونه رو انقده بازی نده

حال هردومون بده

بی احساس

نفس نفس نفس نفس زدم

برای دیدن تو اومدم

خدا کنه کسی توو گوش تو نگه

برای داشتنت کمم

تو هم ی لحظه باش بجای

من منی که روی

عشق تو صدم

هوا بارونیه به یاد تو قدم قدم

قدم قدم زدم

با منه دیوونه دیوونه بازی نکن

دل تو راضی نکن

بی احساس

منه دیوونه رو انقده بازی نده

حال هردومون بده

بی احساس

با منه دیوونه دیوونه بازی نکن

دل تو راضی نکن

بی احساس

منه دیوونه رو انقده بازی نده

حال هردومون بده

بی احساس