متن آهنگ حمید عسکری چشم سیاه

 

اون دو تا چشم سیاهت ی سره کرده کار قلب منو

مست موهای شرابیتم

رو به راه کن این دل در بدرو

چشم سیاه چشمای تو فرق داره با بقیه انقده خوبی میخوان شبیهت شن بقیه

چشم سیاه داری به آتیش میکشی دلمو

چی توو چشماته آخه انقدر خواستنیه

چشم سیاه چشمای تو فرق داره با بقیه انقده خوبی میخوان شبیهت شن بقیه

چشم سیاه داری به آتیش میکشی دلمو

چی توو چشماته آخه انقدر خواستنیه

همه دنیا ی طرف تو ی طرف عشقم تحت تاثیرتم این تاثیرا از عشقن

تو که با چشم خودت داری میبینی حالمو

بیا بیا نزدیکم این فاصله رو بشکن

چشم سیاه چشمای تو فرق داره با بقیه انقده خوبی میخوان شبیهت شن بقیه

چشم سیاه داری به آتیش میکشی دلمو

چی توو چشماته آخه انقدر خواستنیه

چشم سیاه چشم سیاه