متن آهنگ دارا و ایرج خواجه امیری خیال کردی

 

خیال کردی بی تو کارم تمومه

خیال کردی بی تو مرگ آرزومه

خیال کردی خیال کردی دیگه این زندگانی

 تو چون رفتی بی تو بر من حرومه حرومه

خیال کردی خیال کردی خیال کردی خیال کردی

نه از پا نشستم نه در خود شکستم

بیا تا ببینی که من زنده هستم

به مرز جنونم کشاندی و رفتی

غمم را ز چشمم نخواندی و رفتی

خیال کردی خیال کردی

خیال کردی خیال کردی

نباشد به قلبم امید محالت

نمانده به جانم نیاز وصالت

نمیخواهم اصلا بدانم کجایی

دلم بسته ره را به سوی خیالت

خیال کردی خیال کردی

خیال کردی خیال کردی

خیال کردی

خیال کردی