متن آهنگ راغب پدر

 

پدرم غرور من پیش تو سر خم می کنه

پدرم نگاه تو درد

منو کم می کنه

عاشقم عاشق آرامش تو خنده هاتم

عاشقم عاشق

مردونگی صداتم

توو هر نفس تکیه گاهی فدات بشم من الهی

توو هر نفس تکیه گاهی

فدات بشم من الهی

فدات بشم من الهی رو براهم اگر رو براهی

هر جا برم با تو سرم بالاست

دنیا بدون تو ته دنیاست

این خونه از عطر تو لبریزه سایه ی تو برام همه چیزه

توو هر نفس تکیه گاهی

فدات بشم من الهی

توو هر نفس تکیه گاهی فدات بشم من الهی

فدات بشم من الهی

رو براهم اگر رو براهی