متن آهنگ رضا بهرام نگار

 

رخ مستش به خدا دلا رو داغون میکنه

نگاش چی کارو میکنه

ی قشون پشت سرش جنگ میکنه

جون دلوم نگاش چی کارو میکنه

نگار دردت نبینم نگاروم مه جبینم

نگار جون دلوم محرم بشی دستت بگیروم

نگار دردت نبینم نگاروم مه جبینم

نگار جون دلوم محرم بشی دستت بگیروم

این یار دل نداره همش سر به سروم میذاره

با اون ناز و اداهاش صدای پاهاش

چی بر سروم میاره

دلتنگ یاروم ولی یار نمیاد سراغوم

هر شب به یادشوم و یار نمیاد سراغوم

با تاب مژگونش دل شده حیرونش منو میکشه

دلبر میروم به دیدارش با ناز و اطوارش دلو میکنه پرپر

نگار دردت نبینم نگاروم مه جبینم

نگار جون دلوم محرم بشی دستت بگیروم

نگار دردت نبینم نگاروم مه جبینم

نگار جون دلوم محرم بشی دستت بگیروم

این یار دل نداره همش سر به سروم میذاره

با اون ناز و اداهاش صدای پاهاش

چی بر سروم میاره

دلتنگ یاروم ولی یار نمیاد سراغوم

هر شب به یادشوم و یار نمیوفته داموم