متن آهنگ رضا بهشتی ملاک خوشگلی

 

 ملاک خوشگلی رو ریختی بهم عزیزم

مگه میشه ندیدت حتی قد ی ریزم

انقده خوب نباش خب میره بالا توقعم

 توو تاریکی چشمات خودمو میکنم گم

بذار همه بدونن اینو که من دیوونم

ی توو دلی دارم که اومده شده جونم

بذا همه بدونن توو فکرتم همیشه

بی من نباش ی لحظه

بی من باشی که چی شه

فرق داری با تموم آدمایی که دیدم

شیطونی و با این حال مهربونی شدیدا

هی به منه حواست هر جا با هر کی میرم

 جایی اگه نباشی سراغ تو میگیرم

فرق داری با تموم آدمایی که دیدم

شیطونی و با این حال مهربونی شدیدا

هی به منه حواست هر جا با هر کی میرم

 جایی اگه نباشی سراغ تو میگیرم

 به غیر تو به هرکی آلرژی دارم آره

قفل میزنن رو چشمام بلا سرم میاره

 دیدم هر جا که میری دور و برت میشینن

 تگ کن منو رو قلبت بذار همه ببینن

بذار همه بدونن اینو که من دیوونم

ی توو دلی دارم که اومده شده جونم

بذا همه بدونن توو فکرتم همیشه

بی من نباش ی لحظه

بی من باشی که چی شه

فرق داری با تموم آدمایی که دیدم

شیطونی و با این حال مهربونی شدیدا

هی به منه حواست هر جا با هر کی میرم

 جایی اگه نباشی سراغ تو میگیرم

فرق داری با تموم آدمایی که دیدم

شیطونی و با این حال مهربونی شدیدا

هی به منه حواست هر جا با هر کی میرم

 جایی اگه نباشی سراغ تو میگیرم

فرق داری با تموم آدمایی که دیدم

شیطونی و با این حال مهربونی شدیدا

هی به منه حواست هر جا با هر کی میرم

 جایی اگه نباشی سراغ تو میگیرم

فرق داری با تموم آدمایی که دیدم

شیطونی و با این حال مهربونی شدیدا

هی به منه حواست هر جا با هر کی میرم

 جایی اگه نباشی سراغ تو میگیرم