متن آهنگ سروش هامون تو دلی

 

 مهرت به دلم افتاده حسمم فوق العاده

خیلی عجیبه یکی مثه تو به من دل داده

تو دلی خودمی همش ور دلمی

 زبونم بند میاد دور شی ازم ی کمی

ی جوری دوسم داره که کل دنیامه

من دارم اونو اون داره منو خود رویامه

ی جوری دوسم داره که کل دنیامه

من دارم اونو اون داره منو خود رویامه

 حالم با تو مثبته دور شی ازم بده

اون چشای خوشگلت سور به دلم زده

تو دلی خودمی همش ور دلمی

زبونم بند میاد دور شی ازم ی کمی

ی جوری دوسم داره که کل دنیامه

من دارم اونو اون داره منو خود رویامه

ی جوری دوسم داره که کل دنیامه

من دارم اونو اون داره منو خود رویامه

تو دلی خودمی همش ور دلمی

زبونم بند میاد دور شی ازم ی کمی

ی جوری دوسم داره که کل دنیامه

من دارم اونو اون داره منو خود رویامه

ی جوری دوسم داره که کل دنیامه

من دارم اونو اون داره منو خود رویامه