متن آهنگ سعید کرمانی لعنتی

 

بعد تو قراره دیگه تنها شم

حال من همینه دیگه صبح تا شب

 تو میخواستی که همه جا بعد شم

هر کاری بکنی منم خفه شم

 تو که عاشقم بودی د آخه لعنتی

واسه این رابطه چرا نکردی حرکتی

 همه جا رفتی گفتی من واست کمم

 منو چرا خراب میکردی الکی

دوسم نداشتی تو که تنهام گذاشتی

دستاتو توو دستای یکی دیگه گذاشتی

آدم نمیشم از بعد تو من میشم

همونی که ی روزی آرزوشو داشتی

دوسم نداشتی تو که تنهام گذاشتی

دستاتو توو دستای یکی دیگه گذاشتی

آدم نمیشم از بعد تو من میشم

همونی که ی روزی آرزوشو داشتی

دیگه عادتم شده به این پنجره قفل کنم

بگم که چی رفتن من مهم نبود واست

شاید الان تو پیشش یادم باشی  

زیر بارون تویی با اون یادته بهت چی گفتم

حالا با این حال داغون چرا یادت میوفتم

 تو که عاشقم بودی د آخه لعنتی

واسه این رابطه چرا نکردی حرکتی

 همه جا رفتی گفتی من واست

کمم منو چرا خراب میکردی الکی

دوسم نداشتی تو که تنهام گذاشتی

دستاتو توو دستای یکی دیگه گذاشتی

آدم نمیشم از بعد تو من میشم

همونی که ی روزی آرزوشو داشتی

دوسم نداشتی تو که تنهام گذاشتی

دستاتو توو دستای یکی دیگه گذاشتی

آدم نمیشم از بعد تو من میشم

همونی که ی روزی آرزوشو داشتی