متن آهنگ سیامک عباسی ما همو داریم

 

چشات آوازه ی سازه که احساسم رو میسازه

نگات بی حد و اندازه

خوش آهنگه خوش آوازه

ی رویای که تکرارش پره از حس آرامش

شروع قصه این باشه

چه شیرینه سرانجامش

تو اینجایی تا روزایی که گم میشم توو تنهایی بمیرن

نتوستن حسودایی که

میخواستن تورو از من بگیرن

تو اینجایی تا روزایی که گم میشم تو تنهایی بمیرن

نتوستن حسودایی که

میخواستن تورو از من بگیرن

بگیرن بگیرن

اگه غم اومد برفو بارون زد شب شبیخون زد ما همو داریم

 واسه فردامون آرزوهامون

بی کسیهامون ما همو داریم

اگه غم اومد برفو بارون زد شب شبیخون زد ما همو داریم

 واسه فردامون آرزوهامون

بی کسیهامون ما همو داریم

تو اینجایی تا روزایی که

گم میشم توو تنهایی بمیرن

نتوستن حسودایی که میخواستن تورو از من بگیرن

تو اینجایی تا روزایی که

گم میشم تو تنهایی بمیرن

نتوستن حسودایی که میخواستن تورو از من بگیرن

بگیرن بگیرن