متن آهنگ سیاوش قمصری طبیعی نیست

 

شدم ی دیوونه طبیعی نیست رفتارم

یهو وایستاده بودی این نمیشد آدم

 حال من تعریفی نیستش هیچی یادم نیستش ازت

ی سوال ازت میپرسم ی جواب میخوام فقط

 تو دلت میخواد با من بمونی توی ذهن من

هنوزم همونی که میخوام

نه تو میخوای بری ولی درا بستن

تو اومدی و بسه من خستم ببین

 من هنوزم نمیفهمم تو چرا باهام بدی

تو و این کارات به هر دو تاییمون ضربه زدی

همه جا اسم تو اومد هرجا رفتم هر طرف

 بیا برگرد که هنوزم دور نشدیم از هدف

 مثل ی نوار خالی روزامون تکراری میشه

حالا که به بار نشسته داری میکنی ا ریشه

 ببین باعث جدایی فقط و فقط غروره

پس ی جوری زندگی کن انگار این آدم نبوده

 تو دلت میخواد با من بمونی توی ذهن من

هنوزم همونی که میخوام

نه تو میخوای بری ولی درا بستن

تو اومدی و بسه من خستم ببین

 من هنوزم نمیفهمم تو چرا باهام بدی

تو و این کارات به هر دو تاییمون ضربه زدی

همه جا اسم تو اومد هرجا رفتم هر طرف

 بیا برگرد که هنوزم دور نشدیم از هدف