متن آهنگ سینا درخشنده سقوط

 

من نذاشتم تو بفهمی یه جاهایی کم آوردم

رو بروت زمین نخوردم تو نباختی من نبردم

خط زدم آرزوهامو گفتم آرزو ندارم

من همه چیمو گذاشتم تا کنارت کم نیارم

زورم به تو نمیرسه هر شب سکوت میکنم

توو اوج میگیری که من انقد سقوط میکنم

فکرتو پیرم کرده که جونی نمونده توو تنم

تو زندگی کن اونی که ایستاده میمیره منم

اشتباه من تو بودی عشقمو اصا ندیدی

برو من تهشو میبینم که بی من کجا رسیدی

غرورت کار میده دستت حواست باشه نبازی

کاش مثه من توی عشقت خونتو رو آب نسازی کجایی عزیزم

زورم به تو نمیرسه هر شب سکوت میکنم

توو اوج میگیری که من انقد سقوط میکنم

فکرتو پیرم کرده که جونی نمونده توو تنم تو زندگی کن اونی که ایستاده میمیره منم