متن آهنگ سینا پارسیان یه پیرزن مرده

 

ی قلب توو سرمه که مغزمو خورده توو جمجمم انگار

ی پیرزن مرده خدا بیامرزه

تموم امواتو

به تیغ توی گلوم به خار توو چشام اجازه دادم تا

 وقتی خودم تنهام گاهی توو چشمو

گلوت گپ بزنن با تو

ی عمر برای دلم هم پدری کردم هم واسه نون شبش

 کولبری کردم که باورش نشه

باز دوباره حرفاتو

خون به دلم کردی بعد ولم کردی هر دفه زد به سرم

 تو عاقلم کردی حالا کی دیوونست

بگو کی من یا تو

خون به دلم کردی بعد ولم کردی هر دفه زد به سرم

 تو عاقلم کردی حالا کی دیوونست

بگو کی من یا تو

عشق قشنگه ولی عشق دلی نه به زور بذار رد شم از این

مسیر صعب العبور چی میشه یک لحظه

واکنی اخماتو

ی قلب توو سرمه ی مغز توو سینم با چشم میشنومو

 با گوش میبینم منو بهم ریختی

میبینی کاراتو

خون به دلم کردی بعد ولم کردی هر دفه زد به سرم

 تو عاقلم کردی حالا کی دیوونست

بگو کی من یا تو

خون به دلم کردی بعد ولم کردی هر دفه زد به سرم

 تو عاقلم کردی حالا کی دیوونست

بگو کی من یا تو