متن آهنگ جدید شایان اشراقی به خدا قسم

تو بهم زنگ بزن عمر من مرگ من

من که با جون و دل قطع کنی سمتتم

تو بهم زنگ بزن واسم سی ثانیه است

از شمال تا جنوب یا که از غرب به شرق

تو بهم زنگ بزن اگه خب

مثل من که هنوز فکرتم هستی

 بیا باز هر چقدر رفتی که خوشبخت

میشم درست توو حین بدبختی

ولی به خدا قسم بمونی جدا نشم

از اون چشما میشم اونیکه میخوای بی شک

از این تنهایی دورم کن اینبار بیشتر

هنوز خوشبختم شعلم ولی بی آتیشم

ولی به خدا قسم بمونی جدا نشم

از اون چشما میشم اونیکه میخوای بی شک

از این تنهایی دورم کن اینبار بیشتر

هنوز خوشبختم شعلم ولی بی آتیشم

دلم بد واسه خودم سوخت از اون حس خوب

شدم دور بیرون از خونه نمیرم اتاقم خالی پر از دود

بودم رام تو تو مغرور فقط چشم بودم تو دستور

از اول تا آخرم تلخ ازت بد ناراحتم من

ولی به خدا قسم بمونی جدا نشم

از اون چشما میشم اونیکه میخوای بی شک

از این تنهایی دورم کن اینبار بیشتر

هنوز خوشبختم شعلم ولی بی آتیشم

ولی به خدا قسم بمونی جدا نشم

از اون چشما میشم اونیکه میخوای بی شک

از این تنهایی دورم کن اینبار بیشتر

هنوز خوشبختم شعلم ولی بی آتیشم

ولی به خدا قسم بمونی جدا نشم

از اون چشما میشم اونیکه میخوای بی شک

از این تنهایی دورم کن اینبار بیشتر