متن آهنگ شایان اشراقی یه اتاق

 

یه اتاق با تو میده یه حس خوب برام نرو

لعنتی چی بده بینمون نرو

 بخوای بری منم مغرورم میرم ولی

دلم میکشه سمتت هی به زور منو

بذا هر روزو هر هفته یا هر ثانیه برگردم بهت

بذا هر روزو هر هفته یا هر ثانیه برگردم بهت

تو لازمی هر چی حکمه بیا که دلم زخمی شده

میخورده از کل دنیا داره پس میده هر چی خورده

نیمه چیه همه گم شدمی خنده های منه

غدو نبین کسی هستش مگه جز تو شبیت

بذا هر روزو هر هفته یا هر ثانیه برگردم بهت

بذا هر روزو هر هفته یا هر ثانیه برگردم بهت