متن آهنگ شایان شایگان نگام کن

 

نگام کن نگام کن

نگام کن دختر زیتون و گندم

نگام کن جادوی موج و تلاطم

نگام کن آخرین شهزاده ی نور

نگام کن غنچه ی گیلاس و انگور

تو هستی که ستاره بیقراره

پرستو مژده ی بارون میاره

تو میخندی و شب شاده همیشه

دوباره پر کشیدن ساده میشه

کنار من بمون تا مرز فردا

تا آتیش بازی خورشید و دریا

بمون که با تو روحم تازه میشه

توو این دلواپسیهای همیشه    

نگام کن دختر زیتون و گندم نگام کن 

نگام کن لاله ی بی تاب وحشی

شاید دیوونگیهامو ببخشی

نگام کن لحظه ای ای ماه معصوم

نگام کن شاخه ی گل پوش بارون

نگام کن دختر زیتون و گندم

نگام کن جادوی موج و تلاطم

نگام کن آخرین شهزاده ی نور

نگام کن غنچه ی گیلاس و انگور

تو هستی که ستاره بیقراره

پرستو مژده ی بارون میاره

تو میخندی و شب شاده همیشه

دوباره پر کشیدن ساده میشه

کنار من بمون تا مرز فردا

تا آتیش بازی خورشید و دریا

بمون که با تو روحم تازه میشه

توو این دلواپسیهای همیشه 

نگام کن دختر زیتون و گندم نگام کن