متن آهنگ شهاب مظفری از عشق تو

 

توو دریای شب موهات غرقم کن کی میتونه بجز تو برمودا باشه

نمیخوام قایق سوراخ دنیامون

کنار زرق و برق کشتیا باشه

از این هم میشه دور افتاده تر باشیم تمام عمرمون ساحل جهنم بود

زیادی بی خیال هردومون بودی

زیادی عاشقت بودم ولی کم بود

از عشق تو شاعر شدم تو با خودت برو من با خودم

اندوه تو بر شانه ام

تو آتشی و من پروانه ام

از عشق تو شاعر شدم تو با خودت برو من با خودم

اندوه تو بر شانه ام

تو آتشی و من پروانه ام

ی کم طوفان بزن توو صورت خوابم من از آرامش چشمات میترسم

نگو چیز عجیبی که نمیفهمم

همینجوریش هم از حرفات میترسم

بزن پارومو بشکن توی اقیانوس از اون زخمای کاری که تهش مرگه

منو محکوم عمق اشتباهم کن

از اون حکمای داری که تهش مرگه

از عشق تو شاعر شدم تو با خودت برو من با خودم

اندوه تو بر شانه ام

تو آتشی و من پروانه ام

از عشق تو شاعر شدم تو با خودت برو من با خودم

اندوه تو بر شانه ام

تو آتشی و من پروانه ام