متن آهنگ علیرضا حسینی زندگیمی

 

توو دلیمی تو بهونه ی دلخوشیمی

چی کم گذاشتم که بهم

میگی حس دلی نی

زندگی بی تو مرگه که زندگی نیست

زندگیمی تو دلیل دیوونگیمی

جذاب و مغروری

هر چن ازم دوری

 دوریت بی تاثیره میخوامت هر جوری

باشی تو دیوونه

دل با تو میمونه

 با تو بهارم منه بی تو زمستونه

جذاب و مغروری

هر چن ازم دوری

 دوریت بی تاثیره میخوامت هر جوری

باشی تو دیوونه

دل با تو میمونه

 با تو بهارم منه بی تو زمستونه

من درگیر چشماتم

تا آخرش باهاتم

 کاشکی تو هم باشی تا آخرش با من

دیوونه شد قلبم

از بس که تو خوبی

 از بس که اون چشمات مغرور و جذابن

جذاب و مغروری

هر چن ازم دوری

 دوریت بی تاثیره میخوامت هر جوری

باشی تو دیوونه

دل با تو میمونه

 با تو بهارم منه بی تو زمستونه

جذاب و مغروری

هر چن ازم دوری

 دوریت بی تاثیره میخوامت هر جوری

باشی تو دیوونه

دل با تو میمونه

 با تو بهارم منه بی تو زمستونه

جذاب و مغروری

هر چن ازم دوری

 دوریت بی تاثیره میخوامت هر جوری

باشی تو دیوونه

دل با تو میمونه

 با تو بهارم منه بی تو زمستونه