متن آهنگ علیرضا زنگی سیل

 

دستای ما خالیتر از قبله هر چی که داشتیم آب برده

هیچکس حواسش نیست به مردم

انگار خدا رو هم خواب برده

وقتی هوا خوبه هوا صافه ما مردم صفای انبوهیم

حالا که طوفان غرقمون کرده

چشم انتظار کشتی نوحیم

چشم انتظار کشتی نوحیم

ای کاش این بغضای ما جایی بهم زنجیر شه

میترسم آخر غرق شیم

میترسم آخر دیر شه

ای کاش این بغضای ما جایی بهم زنجیر شه

میترسم آخر غرق شیم

میترسم آخر دیر شه

این زندگی این آسمون این بغض از زنده بودن سیرمون کرده

ما بی کسیم اونقد که بارونم

هر سال غافلگیرمون کرده

آی آدمای ساحلای امن این بچه ها توو حسرت عیدن

ای کاش این بغضای ما

جایی بهم زنجیر شه

میترسم آخر غرق شیم میترسم آخر دیر شه

ای کاش این بغضای ما

جایی بهم زنجیر شه

میترسم آخر غرق شیم میترسم آخر دیر شه