متن آهنگ علی عباسی بی نظیر

 

سراغمو بگیر یهو نرو سراغ زندگیت

تو واضحی مثه لکه رنگ رو کاغذ سفید

ندیدنت محاله نداشتنت عذابه

ی عطر بودم که از تنت پرید

بی نظیر بی حواس حواستو اصا کجاست

که هر جای دلت ی رد پاست

توو دوره ای که دل مثه عروسکای بچه هاست

یادت بیار ی چیزی بین ماست

  ی جا کنار ریل قطاریم که بی مسافرم

ته ی خطمو کسی نمیدویه بخاطرم

مریضیم که حالم به هیشکی ربطی نداره

تو توی قلبمی کجا برم

بی نظیر بی حواس حواستو اصا کجاست

که هر جای دلت ی رد پاست

توو دوره ای که دل مثه عروسکای بچه هاست

یادت بیار ی چیزی بین ماست