متن آهنگ علی مولایی حسرت بوسه

 

دلم تنگه توو این سینه توو روزای قرنطینه

آخه بوسه ی تو درمون این عاشق غمگینه

 خالی شده آغوشم ولی نمیشی فراموشم

آخه لمس تو بی واهمه در همهمه تضمینه

در حسرت یک بوسه ی بوسیدنیم یار

تو جون منی و من واسه تو موندنیم یار

در حسرت یک بوسه ی بوسیدنیم یار

تو جون منی و من واسه تو موندنیم یار

نترس از شب سردی که پریشونی رویاته

نترس از تن گرمی که هنوز عاشق دنیاته

 تو هستیو امید هستو دلم گرم نفسهاته

همه هستی من مستیو تر دستی چشماته

نگاهت خود درمانه با خنده ی جانانه

نگاهت خود درمانه با خنده ی جانانه

دلم تنگه توو این سینه توو روزای قرنطینه

آخه بوسه ی تو درمون این عاشق غمگینه

 خالی شده آغوشم ولی نمیشی فراموشم

آخه لمس تو بی واهمه در همهمه تضمینه

در حسرت یک بوسه ی بوسیدنیم یار

تو جون منی و من واسه تو موندنیم یار

در حسرت یک بوسه ی بوسیدنیم

یار تو جون منی و من واسه تو موندنیم یار

در حسرت یک بوسه ی بوسیدنیم یار

تو جون منی و من واسه تو موندنیم یار