متن آهنگ علی یاسینی تبر

 

میریزه بهم انگار همه چی

صورتت که میوفته یادم 

چیزی نمونده واسم عمر و جونو

همشو پای تو دادم

بس که سادم

ازت فرشته ساختم توو سرم نبودی

حتی مثل آدم میمونه یادم

هرکی رسید ی دست انداخت کند ی تیکه از این دل ما رو

دیگه بسه برام بیشتر از این

خسته نکن تو این پاها رو

 تو هم مثل همه اهل بازی و کلکی و اهل نارو

 سخته بفهمی همه عمرت تلف شده

 من ی درختم که عاشق تبر شده

 با اینکه میدونه زخمیش میکنی میخواد تورو بغل کنه

 سخته بفهمی همه عمرت تلف شده

 من ی درختم که عاشق تبر شده

 با اینکه میدونه زخمیش میکنی میخواد تورو بغل کنه

همش میگردم دنبالت ی سره

خدا خدا میکنم این روزا بگذره

بزن بشکنش این تن خسته رو که تو بزنی از غریبه بهتره

یا بیا که جات توو این دلم خالیه

یا بزن که زخمت هم ی یادگاریه

 سخته بفهمی همه عمرت تلف شده

 من ی درختم که عاشق تبر شده

 با اینکه میدونه زخمیش میکنی میخواد تورو بغل

کنه بغل کنه

 سخته بفهمی همه عمرت تلف شده

 من ی درختم که عاشق تبر شده