متن آهنگ عماد شرقی

 

سخت پیگیرشم توو چشش دیده شم اینقده بهش

پیله شم شبو روز درگیرشم شبو روز درگیرشم

بگو کی بودی چی بودی تو دلو ازم ربودی

تو واسه ی ثانیشم نمیتونم آخه بی تو

بگو کی بودی چی بودی تو

ی سر داری هزار تا سودا نکن امروز و فردا

که من بی طاقتم ی شهر و تو دیوونه کردی

با اون چشای شرقی که من بی تابتم

ی دل داری هزار تا دلبر نرو اینور و اونور

تو که توو فالمی تورو اگه ازم بگیرن

مریض و گوشه گیرم دار و ندارمی دار و ندارمی

سخت درگیرشم سخت درگیرشم

همیشه بهش پیله شم

که توو چشش خیرشم

بدونه پیگیرشم بدونه پیگیرشم

بگو کی بودی چی بودی تو

کم کن اون دلبریتو شدی همه‌ ی زندگیم

بری میمیرم آخه بی تو

بگو کی بودی چی بودی تو

ی سر داری هزار تا سودا نکن امروز و فردا

که من بی طاقتم ی شهر و تو دیوونه کردی

با اون چشای شرقی که من بی تابتم

ی دل داری هزار تا دلبر نرو اینور و اونور

تو که توو فالمی تورو اگه ازم بگیرن

مریض و گوشه گیرم دار و ندارمی دار و ندارمی