متن آهنگ فاتح نورایی رفتی کجا

 

ای عشق نا فرجام من شیرینترین بر کام من

رفتی و رفتی از برم

رفتی و رفت آرام من

شیواترین شیدای من پیداترین سودای من

رفتی و رفتی از برم

زیباترین رعنای من

رفتی کجا ای آشنای لحظه ها

حالا دگر از هم گسست

شیرازه ها

رفتی نماند بر پیکرم جانی دگر

رفتی و کردی از

منو عشقم گذر

از منو عشقم گذر