متن آهنگ فاتح نورایی چقدر دیر اومدم

 

چقدر دیر اومدم تورو پیدا کنم دردای سینمو با تو نجوا کنم

دوباره اومدم با تو آروم بشم دارم توی هوات نفس خوب میکشم

چه حس خوبیه که بندم میکنی زمین خوردم ولی بلندم میکنی

چه حس خوبیه که بندم میکنی زمین خوردم ولی بلندم میکنی

من از پیش خودت به دنیا اومدم برای دیدنت چقدر دیر اومدم

منه شرمنده باز شکستم عهدمو چقدر دیر اومدم بهت حرفمو

توو آغوشت بگیر منه شرمنده رو نگو دیر اومدی نگو دیره برو

خودتو میدمی توو این روزای سرد تو این دنیا کسی بهم وفا نکرد