متن آهنگ فرزاد فرزین آتیش

 

من با خودم بستم که تا تهش هستم فکر تو از سرم نمیره

مغرور و کم طاقتم میدونی بدعادتم

اما دلم پیش تو گیره

بد گیرم سر تو خب پیگیرم ی جورایی درگیرم و بهونتو میگیرم

دزدیدی دل منو پز میدی باشه تو خورشیدی و

اصا به ما تابیدی

ی دونه ی حساس من عشق من خاص من چقده میاییم ما به هم بذا همه بدونن

ی دونه ی من خواستنی عشق دوست داشتنی

بگو فقط با منی بذا همه بدونن

بهم ریخت چشات شهر و حسابی با هر حساب کتابی تو آتیش رو آبی

خب اینبار دیگه دست نگهدار منو کردی گرفتار

تو کشتیمون ای وای

ی دونه ی حساس من عشق من خاص من چقده میاییم ما به هم بذا همه بدونن

ی دونه ی من خواستنی عشق دوست داشتنی

بگو فقط با منی بذا همه بدونن