متن آهنگ مجید طراقی ققنوس

 

 شده عطر شهادت باز احساس شهادت میکشه ما رو به پرواز

 شهادت انتهای راهم نیست

 مسیر مرگ ظلمت میشه آغاز

نگاهش قاسم حق و بدی بود سلیمانی که قالیچش دل ماست

 در اوج سادگیها مقتدر بود

 همونجوری که توو قاموس دریاست

برای انتقام خون عاشق همه خوبای عالم پا به کارند

تموم قصه ی سازش که دیگه

تموم کوچه هامون مرد دارند

تموم دشمنا اینو بدونن که ققنوسی توی آتیش رفته

 بمیرید از هجوم ترسهاتون

شجاعت توو رگامون پیش رفته