متن آهنگ محسن چاوشی ضمیر خودسر

 

طبعم همه خشک است

حقیقت شیرین شوم

از شهد شکوهت 

ای خسرو شیرین دهنان قند دمادم پر ساز

رگ نی شکرم را مرداب

مرا زنده کن ای دوست

از چشمه ی صافت بدهم تا سیراب شوم

تا جان به کف آرم تقدیم

کنم پا و سرم را   

چون پس رود رحمت جانان ما پس رویم تا که

ببارد بر چهره ی ما رحمت

باران دریا زمین لاغرم را

ناباب مرا باب کن ای دوست تا باد شوم

سوی تو آیم آزاد شوم از دو

جهانت دریاب ضمیر خودسرم را