متن آهنگ مرتضی اشرفی اومدی که چیشه

 

باهام بهم زدی دوراتو زدی با چه رویی میتونی برگردی پیشم

باهام بهم زدی دوراتو زدی باهام بهم زدی دوراتو زدی

اومدی که چیشه که دلم زیر و رو شه که دوباره

همه فکر و خیال من شروع شه خب که چیشه

اومدی که چیشه دلم به بودنت راضی نمیشه

دل من با تو باز وارد این بازی نمیشه نگو میشه

باهام بهم زدی دوراتو زدی با چه رویی میتونی برگردی پیشم

غیر ممکنه دل بدم بهت نه این دفه دیگه خامت نمیشم

باهام بهم زدی دوراتو زدی با چه رویی میتونی برگردی پیشم

غیر ممکنه دل بدم بهت نه این دفه دیگه خامت نمیشم

باهام بهم زدی دوراتو زدی باهام بهم زدی دوراتو زدی 

دیگه واسه من مردی فکر کن که تو بردی بسه تمومش کن اشکمو در آوردی

 دیگه خستم از کارات نمیمونم باهات دیگه توو کتم نمیره تکرار اشتباهات

باهام بهم زدی دوراتو زدی با چه رویی میتونی برگردی پیشم

غیر ممکنه دل بدم بهت نه این دفه دیگه خامت نمیشم

باهام بهم زدی دوراتو زدی با چه رویی میتونی برگردی پیشم

غیر ممکنه دل بدم بهت نه این دفه دیگه خامت نمیشم

باهام بهم زدی دوراتو زدی باهام بهم زدی