متن آهنگ مرتضی سرمدی ناجی

 

میگن عشق با یک نگاه شروع میشه

میگن دنیات با عشق زیر و رو میشه

میگن وقتیکه دل دادی به معشوق

تمومه زندگی اسیر یک جادو میشه

 عشق تو ای زیباترین تصویر دنیا

عشق تو ای ناجی قلب تکو تنها

عشق به رنگ نابی و پایان نداری

عشق سرایی که سر و سامان نداری

سرایی که سر و سامان نداری

کاش دلم با عشق عجین شه

تموم شک من ی شبه یقین شه

هوای عاشقی داره صفایی

اگه عاشق بشی میشی هوایی

اگه عاشق بشی میشی هوایی

عشق تو ای زیباترین تصویر دنیا

عشق تو ای ناجی قلب تک و تنها

عشق به رنگ نابی و پایان نداری

عشق سرایی که سر و سامان نداری

سرایی که سر و سامان نداری