متن آهنگ جدید مسعود صادقلو دورهمی

 

بارون بارونه پیش من میمونه معتاد همیم عاشقو دیوونه 

با تو میدونی جمعمون جمعه چقد خوبه حال همه

قرصه دلت وقتی داری منو زبونم گرفت تو بگیر حرفمو

امشب بهترین شب برامونه دیگه رو ابرا جامونه

امشب از اون شباس ببین جمعمون رو هواس

همه به کام منو تو همه حالشون مثه ماس    

امشب از اون شباس گیجیمو بی حواس 

پس بگو دورمون حمع شن 

امشب از اون شباس همه جا حرف ماس 

دور نشو بمون از من

امشب از اون شباس ببین جمعمون رو هواس

همه به کام منو تو همه حالشون مثه ماس    

امشب از اون شباس گیجیمو بی حواس 

پس بگو دورمون حمع شن 

امشب از اون شباس همه جا حرف ماس 

دور نشو بمون از من