متن آهنگ مسیح و آرش دست به یکی

 

اسم تو با عشق نوشتم رو تن درختا و گل دادن

واسه بودن تو به کنارم تک تکشون بهم قول دادن

اینا همه میدونن نمیتونم بمونم با تنهاییام

اینا همه میدونن که من چقد دیوونم حق با ایناست

اینا همه دست به یکی کردن که تو رو برگردونن

میدونن با تو آرومم پیشت عاشق بارونم

 اینا همه دست به یکی کردن که تو مال خودم باشی

نمیذارم تنها شی باید عاشق هم باشیم

اگه تموم شهر با آدماش جدا بشن بمونیم کاش

منو تو اگه آسمون بیاد زمین ی عمرو باز ما با همیم منو تو

اینا همه میدونن نمیتونم بمونم با تنهاییام

اینا همه میدونن که من چقد دیوونم حق با ایناست

اینا همه دست به یکی کردن که تو رو برگردونن

میدونن با تو آرومم پیشت عاشق بارونم

 اینا همه دست به یکی کردن که تو مال خودم باشی

نمیذارم تنها شی باید عاشق هم باشیم