متن آهنگ مسیح و آرش Ap ریز پیچید

 

رفت نتونستم مانع شم رفت خیلی آسون از پیشم

سر کی منو از یاد برد سر چی بگو منم قانع شم

ساده دادی ترجیح منو به اون یکی هی باشه یادت

رفتی تنها بمونم تا کی کی میخوای بفهمی

من نیستم کامل بی تو چرا انقد بیرحمی

کمی با عشق من تب کن و کمی با عشق من تو تب کن

کمی به پای من صبر کن نرو کمی به پای من صبر

کمی حوصله کن با من بمون کمی حوصله

حیفه کمی حوصله کن با من بمون کمی حوصله

صبر کن صبر کن صبر کن صبر کن صبر کن صبر کن

صبر کن صبر کن صبر کن صبر کن صبر کن صبر کن

کمی با عشق من تب کن و کمی با عشق من تو تب کن

کمی به پای من صبر کن نرو کمی به پای من صبر

کمی حوصله کن با من بمون کمی حوصله

حیفه کمی حوصله کن با من بمون کمی حوصله

ریز پیچید رفت با کسی که ریز میچید واسه ما

چشامون تیز میدید داستان تهش تلخه دیگه

همش رفته راهی که تو اینجوری داری میری

برگشته اونم با اونا که لولشون هفت هشته

میگذرم میذارم گیتار بزنه چشما هنو مونده بیدار ی نمه

دقیقه ها هی میشه لاک پشتی طی جای خالی تو هم با خاک پر میشه

تقصیر تو نی خودم افتادم توو زندگیم بدون بیلیط رات دادم

گذشت از سرم آب در کل تو هم اگه دیدی منو داداش سر کن

نشنوم بری بگی به سر سنگ خورد میفهمی

کمی با عشق من تب کن و کمی با عشق من تو تب کن

کمی به پای من صبر کن نرو کمی به پای من صبر

کمی حوصله کن با من بمون کمی حوصله حیفه