متن آهنگ میلاد راستاد شمال تنها تنها

 

تنها تنها من اصلا نمیزارم بری تنها تنها

من نمیره توو کتم اصا این مدلی

بدون من بری شمال تنها تنها

سرعت زیر صد تا دستام تویه

دستات چقد خوب جاده دارم میبرمت لبه دریا

حیف زود میگذره زمان همه ی شبا رو صبح کنی تو بام

اون آهنگه مورد علاقه ی منو بخونی برام

نشونمون بدن با انگشت بخند

از حسودی بدن هی فحش به من

صاحبو مالکه من وسط سینه من

خونه کردی و به بیرون تپشو مشت بزن

نشونمون بدن با انگشت بخند

از حسودی بدن هی فحش به من

صاحبو مالکه من وسط سینه من

خونه کردی و به بیرون تپشو مشت بزن

بغلم کن که الان منم اون دزد لبات

وسط نصف شبات بغلم شد به فدات

بخند که صدای خندت بزنه بیت باکس

برام دور شم از درد خندت

پره از کدئین تویه قرص سردرد بخند

شاید این فکره نبودت روشو کم کرد فانتزیم

ی دونه پیر زن پیر مرد

نشونمون بدن با انگشت بخند

از حسودی بدن هی فحش به من

صاحبو مالکه من وسط سینه من

خونه کردی و به بیرون تپشو مشت بزن

نشونمون بدن با انگشت بخند

از حسودی بدن هی فحش به من

صاحبو مالکه من وسط سینه من

خونه کردی و به بیرون تپشو مشت بزن