متن آهنگ میلاد راستاد پر رو

 

بابا ایول بابا دستخوش

جذاب لعنتی میکنی زجر کش منو

هی دمت گرم که برامی همونی که میخوامی بامرامی نرو

بابا عشق است خودمون دوتا رو امشب بسه بسه

انقدی دل میبری آخ ناز شصتت

تو قشنگی مخصوصا با چشای بسته اون چشای لعنتیت صلاح توو دستت

که نمیذاره فراری شم از حبست

ادا اطفار داری پروو و لجبازی رو منو رابطمون بدجوری حساسی

خودمم توو روی هر کی که توو روش وایستی نمیدم ی تار مو تو به کسی

ادا اطفار داری پروو و لجبازی رو منو رابطمون بدجوری حساسی

خودمم توو روی هر کی که توو روش وایستی نمیدم ی تار مو تو به کسی

ی کمی وسواسی تو ی کمی احساسیم بی رودروایسی تو

شدی همه ی زنگیم

ببرم جاده ببرم کوه ببرم دریا ی جای پر نور بکنم زوم رو تموم ادا اطفارای پر روت

ادا اطفار داری پر رو و لجبازی رو منو رابطمون بدجوری حساسی

خودمم توو روی هر کی که توو روش وایستی نمیدم ی تار مو تو به کسی

ادا اطفار داری پر رو و لجبازی رو منو رابطمون بدجوری حساسی

خودمم توو روی هر کی که توو روش وایستی

نمیدم ی تار مو تو به کسی