متن آهنگ بنیامین بهادری رفیق

 

رفیقی که ی رنگه باهات

تا پای مرگه وقتیکه اسمت میاد

واسه تو با سر میاد

چی شد که من ازت دور شدم نامردیه

این دور شدن خدایی دلتنگتم

کجایی دلتنگم

 زیر بارون مونده بودم

خیس و خراب و داغون و دربدر اومدی رفیق

اومدی رفیق

وقتیکه بازیم میداد سرنوشت

وقتی شکست خورده بودم توو عشق اومدی رفیق

اومدی رفیق

 زیر بارون مونده بودم

خیس و خراب و داغون و دربدر اومدی رفیق

اومدی رفیق

وقتیکه بازیم میداد سرنوشت

وقتی شکست خورده بودم توو عشق اومدی رفیق

اومدی رفیق

 خدا رسوند تورو برام واسه منی که دائما توو ماجرام

دوباره تنگ شده دلم واست

 دلم تورو میخواد همین الان

نفس نفس زدی برام بی صدا عمر تو گذاشتی

تو به پام من از پس تموم خوبیات

 نه نشد که بر بیام

 زیر بارون مونده بودم

خیس و خراب و داغون و دربدر اومدی رفیق

اومدی رفیق

وقتیکه بازیم میداد سرنوشت

وقتی شکست خورده بودم توو عشق اومدی رفیق

اومدی رفیق

 زیر بارون مونده بودم

خیس و خراب و داغون و دربدر اومدی رفیق

اومدی رفیق

وقتیکه بازیم میداد سرنوشت

وقتی شکست خورده بودم توو عشق اومدی رفیق

اومدی رفیق