متن آهنگ وحید حاجی تبار منو دریاب

به تو من پرته حواسم بی تو انگار توو هوا سمه همه دنیا رو بدن بهم بی تو انگاری یه چیزی کمه

اگه دلتنگ تو میشم تو واسم فرق داری با همه

روزای خوب با تورو همشو مو به مو یادمه

دل به چی خوش کردی یهو پشت کردی به این علاقه تو که میدونی عطرت هزار سال دیگم توو این اتاقه

 دل به کی میبازی داری میسازی خونه تو رو آب

یه ذره به فکرم باش منی که هواخواتم منو دریاب منو دریاب

 گیرم از چشم تو افتادم دل دیوونه رو چی میگی گیرم از شهر تو من رفتم غم این خونه رو چی میگی

چرا رفتارت عوض میشه مگه از من تو بدی دیدی

اگه من پیشت نباشم تو درد دلاتو به کی میگی

دل به چی خوش کردی یهو پشت کردی به این علاقه تو که میدونی عطرت هزار سال دیگم توو این اتاقه

 دل به کی میبازی داری میسازی خونه تو رو آب

یه ذره به فکرم باش منی که هواخواتم منو دریاب منو دریاب

منو دریاب