متن آهنگ پویا بیاتی اسمم ایرانه

 

 اسمم ایرانه خاکم بوسیدن داره

شور شیرانم توو میدون دیدن داره

 چی توی دنیا زیباتر از این تصویره

 وقتی تا ابرا این پرچم بالا میره

اسمم ایرانه آهنگم شورانگیزه

رستمها دارم چون خاکم غیرت خیزه

کی گفته ترس از میدون و سختی دارم

 من توو آغوشم میلیونها تختی دارم

ایرانم کشور شیرانم ایرانم مهد دلیرانم ایرانم

که به لطف یزدان جاودان میمانم ایرانم

ایرانم کشور شیرانم ایرانم مرز دلیرانم ایرانم

که به لطف یزدان جاودان میمانم ایرانم

بذر جرات توی خاکم گل کرده

هر کی که اراده ی منو دیده هول کرده

 عشق مولا از خاکم میجوشه

خاکم غیرت توشه

بذر جرات توی خاکم گل کرده

هر کی که اراده ی منو دیده هول کرده

 عشق مولا از خاکم میجوشه

خاکم غیرت توشه

ایرانم کشور شیرانم ایرانم مهد دلیرانم ایرانم

که به لطف یزدان جاودان میمانم ایرانم

ایرانم کشور شیرانم ایرانم مرز دلیرانم ایرانم

که به لطف یزدان جاودان میمانم ایرانم