متن آهنگ پویا بیاتی اشتیاق

 

خیلی هوای مهربونیاشو کردم

دلتنگمو  بغض عجیبی توو گلومه

زانو بغل کردم کنار خاطراتم

عکس زیارتهای قبلی روبرومه

من عاشقم این گریه ها دست خودم نیست

این گریه ها محصول یک عمر اشتیاقه

سخته برای آدم عاشق

مدارا با چشمهایی که گرفتار فراقه

دلتنگم برای حرم دلتنگم نمیشه نرم

دلتنگم پریشون و خسته

رویایی که توو سرمه شوق دیدن حرمه

رویای منه دل شکسته

دلتنگم برای حرم دلتنگم نمیشه نرم

دلتنگم پریشون و خسته

رویایی که توو سرمه شوق دیدن حرمه

رویای منه دل شکسته

من حال چشمای ترم رو دوست دارم

من گریه کردن توو حرم رو دوست دارم

اشکای من ترجمه ی دلتنگیامن

این اشکهای محترم رو دوست دارم

دلتنگم برای حرم دلتنگم نمیشه نرم

دلتنگم پریشون و خسته

رویایی که توو سرمه شوق دیدن حرمه

رویای منه دل شکسته

دلتنگم برای حرم دلتنگم نمیشه نرم

دلتنگم پریشون و خسته

رویایی که توو سرمه شوق دیدن حرمه

رویای منه دل شکسته